Integration of high-throughput approaches to link culturable microbial diversity and metabolic potential in traditional fermented foods: a new screening strategy for functional starter cultures .

Co-promotor(s): 
Co-promotor(s) Extern: 
L. De Vuyst
Description: 

Traditional fermented foods are appreciated by the consumer for their organoleptic and health promoting characteristics. In such products it is often unclear which microorganisms and metabolites are responsible for their characteristics. The present project aims to develop and validate a new strategy to analyse this microbiological and metabolic potential more efficently in order to develop functional starter cultures with applications in food industry.

Run time: 
01/01/2010 to 31/12/2013
Project titel (NL): 
Integratie van hoge opbrengst benaderingen om cultiveerbare microbiële diversiteit te koppelen aan het metabolisch potentieel in traditioneel gefermenteerd voedsel: een nieuwe doorlichtingsstrategie voor functionele startculturen.
Project omschrijving (NL): 

Traditioneel gefermenteerd voedsel wordt geapprecieerd door de consument omwille van de organoleptische en gezondheidsbevorderende kenmerken. In zulke produkten is het vaak niet duidelijk welke micro-organismen en metabolieten verantwoordelijk zijn voor hun kenmerken. Dit project heeft als doel een nieuwe strategie te ontwikkelen en te valideren voor een efficiëntere analyse van het microbieel en metabolisch potentieel voor de ontwikkeling van functionele startculturen met een toepassing in de voedselindustrie.