Microbial resource research infrastructure (MIRRI)

Coordinator LM-UGent: 
Promotor(s): 
Description: 

The Microbial Resource Research Infrastructure (MIRRI) will integrate the main European microbial resource centers, their supporting services and data into a novel pan-European coordinated microbial Research Infrastructure. This will facilitate access to high quality microorganisms, their derivatives and associated data for research, development and application. Additionally, this higher level quality controlled entity consisting of national public collections will connect resource holders with researchers and policy makers to deliver the resources and services more effectively and efficiently to meet the needs of innovation in biotechnology. All to ensure that microbiology is underpinned by high quality resources to improve the quality of science and to protect the enormous investment in the generation of data by ensuring the biological materials on which it is based and make sure is retained for future study.

Run time: 
01/11/2012 to 31/10/2015
Project titel (NL): 
Microbiële onderzoeksinfrastructuur (MIRRI)
Project omschrijving (NL): 

De Microbial Resource Research Infrastructure (MIRRI) zal de belangrijkste Europese Microbial Resource Centers, hun ondersteunende diensten en gegevens in een nieuwe pan-Europese gecoördineerde microbiële onderzoeksinfrastructuur integreren. Dit zal de toegang tot hoge kwaliteit micro-organismen, alsmede derivaten en bijbehorende gegevens voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing vergemakkelijken. Daarnaast zal deze op hoger niveau functionerende kwaliteitsgecontroleerde eenheid, de bestaande nationale openbare collecties verbinden met onderzoekers en beleidsmakers om de middelen en diensten efficiënter te leveren en efficiënt aan de behoeften van de innovatie te voldoen in de biotechnologie. Alles om ervoor te zorgen dat de microbiologie wordt ondersteund door hoogwaardige middelen om de kwaliteit van de wetenschap te verbeteren en de enorme investeringen in het genereren van gegevens te beschermen door de grote zorg voor het biologisch materiaal waarop het onderzoek is gebaseerd, en het veilig stellen voor toekomstig onderzoek.