Mining the parvome of Burkholderia bacteria for novel anti-infective compounds

Coordinator LM-UGent: 
Co-promotor(s) Extern: 
Prof. Dr. Tom Coenye (Laboratory of Pharmaceutical Microbiology, UGent)
Description: 

 The present research project will explore the group of Burkholderia bacteria as a potential source of new antimicrobial compounds. The advantage of this approach is the dual focus on both antibacterial and anti-quorum sensing activity, as an alternative to ‘classical’ antibiotics. The final goal is to select and characterize a number of potentially interesting strains for development of new anti-infective therapies.

Run time: 
10/01/2016 to 30/09/2020
Images: 
Project titel (NL): 
Het parvoom van Burkholderia bacteriën als bron van nieuwe antimicrobiële componenten.
Project omschrijving (NL): 

 Binnen dit onderzoeksproject zal een potentiële bron van nieuwe antimicrobiële componenten onderzocht worden, namelijk Burkholderia bacteriën. Deze aanpak is inventief doordat er gezocht wordt naar zowel antibacteriële als anti-quorum sensing activiteit, als alternatief voor ‘klassieke’ antibiotica. Het uiteindelijke doel is het selecteren en karakteriseren van aantal veelbelovende stammen met potentieel voor de ontwikkeling van anti-infectieve therapieën.