Study of the dominant colon microbiota with cystic fibrosis patients.

Staff Extern: 
Gwen Duytschaever
Description: 

This study aims to characterize the predominant members of the intestinal flora of a group of cystic fibrosis patients and to compare these with the microbiota of siblings without the cystic fibrosis phenotype. The effect of frequent and combined antibiotic use on the develoment of antibiotic resistances in the commensal colonmicrobiota of a group of cystic fibrosis patients will also be studied.

Run time: 
01/01/2008 to 31/01/2012
Project titel (NL): 
Studie van de dominante dikke darm microbiota bij taaislijmziektepatiënten.
Project omschrijving (NL): 

Deze studie heeft tot doel de overheersende leden van de darmflora van een groep van patiënten met cystische fibrose te karakteriseren en deze te vergelijken met de microbiota van broers en zussen zonder het cystische fibrose fenotype. Het effect van frequente en gecombineerde antibiotica in het ontstaan van antibioticaresistenties in de commensale colonmicrobiota van een groep taaislijmziektepatiënten zullen onderzocht worden.